Renoverar skorstenar och utför snickeriarbeten

En bra och pålitlig värme förutsätter att allt runt omkring din eldstad fungerar. 

Då påverkar du både din ekonomi och miljö. 

Med tiden blir din skorsten sliten och otät, den bör då renoveras. Med modern teknik kan vi montera, renovera och täta din skorsten, oavsett vilken typ av skorsten du har. 

Den nyrenoverade skorstenen kommer att hålla under betydligt flera år än den tidigare har gjort.

Tommy Berg

Döbelnsgatan 97

504 46 Borås

Mobil 0768-22 36 35